ჩვენს შესახებ

www.pufebi.ge აერთიანებს რამდენიმე ქართულ და არა ქართულ საწარმოს . რომლებიც წლების განმავლობაში მომხმარებელს სთავაზობს
თანამედროვე და ხარისხიან რბილ ავეჯს .


ჩვენი პრიორიტეტი ხარისხი და სერვისის მაღალი სტანდარტებია.


ლეგალური ინფორმაცია :

იურიდიული პირი: შპს  "ლუსი"

საიდენტიფიკაციო კოდი: #406149467

ანგარიშსწორება :

1. გადარიცხვა (უნაღდო ანგარიშსწორება)
2. განვადება
3. ბარათით გადახდა 


IBAN ანგარიში : GE54TB7934336020100005 

IBAN ანგარიში : GE11BG0000000553677000