ჩვენს შესახებ / about us

www.pufebi.ge აერთიანებს რამდენიმე ქართულ და არა ქართულ საწარმოს . რომლებიც წლების განმავლობაში მომხმარებელს სთავაზობს
თანამედროვე და ხარისხიან რბილ ავეჯს .


ჩვენი პრიორიტეტი ხარისხი და სერვისის მაღალი სტანდარტებია.


ლეგალური ინფორმაცია :

იურიდიული პირი: შპს  მაი გიმ

საიდენტიფიკაციო კოდი: #402162556

ანგარიშსწორება :

1. გადარიცხვა (უნაღდო ანგარიშსწორება)
2. ბარათით გადახდა 

თიბისი : GE94TB7729836020100004www.pufebi.ge unites several Georgian and 
non-Georgian enterprises. which have been 
offered to customers for years
Modern and quality soft furniture.
Our priority is quality and high service 
standards.
Legal information : 
Legal entity: LLC mygym

Identification Code:
402162556
payment :
1. Transfer (cashless payment)
2. Payment by card
TBC Bank : GE94TB7729836020100004