სასაჩუქრე სერთიფიქატის შეძენა

საჩუქრის სერტიფიკატი გადაეგზავნება მიმღებს თქვენი შეკვეთის გადახდის შემდეგ.

მე მესმის რომ სასაჩუქრე სერტიფიქატი დაბრუნებას არ ექვემდებარება.