კონფიდენციალურობა

1. ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც თქვენს მიერ იქნება შევსებული და იქნება შეტანილი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, არის დაცული  და არ გადაეცემა მესამე პირს, თუ ეს არ იქნება მოთხოვნილი  სასამართლოს მიერ .

2. თქვენი ტელეფონი ან ელ.ფოსტა არ იქნება  გამოყენებული მესამე პირის მიერ სარეკლამო შეტყობინებებისთვის ;

3. არ გადაეცემა ინფორმაცია შეძენილი ნივთების შესახებ მესამე პირს გარდა საგადასახადო ორგანოებისა .